Mua nhà cuối năm-An gia lạc nghiệp

1. Tên chương trình: Mua nhà cuối năm-An gia lạc nghiệp

2. Thời gian triển khai: Từ 01/10/2017 đến 31/10/2017

3. Nội dung: Giảm 50% phí BH, đồng thời tặng 01 Mũ bảo hiểm cho đơn hàng >01 triệu đồng BH nhà tư nhân qua emic.vn

4. Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm nhà tư nhân

5. Điều kiện:

- Đơn hàng có phí bảo hiểm > 01 triệu đồng

- Chỉ áp dụng cho các đơn hàng hoàn tất đặt mua trên website emic.vn

- Áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên.

Đặt mua tại đây