Bồi thường nhà tư nhân

Hướng dẫn bồi thường Bảo Hiểm Nhà tư nhân

 

Gọi hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1900558891 để thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn cụ thể.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền BH:

1. Hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy yêu cầu giám định, đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn)

2. Thông báo tổn thất; (NĐBH cung cấp);

3. Biên bản sự cố ngay khi xảy ra tổn thất(NĐBH tự khai);

4. Xác nhận đóng phí; (Đơn vị gốc cung cấp);

5. Biên bản giám định hiện trường, ảnh chụp (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

6. Báo cáo sơ bộ tổn thất (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

7. Hồ sơ PCCC của Doanh nghiệp bị tổn thất (NĐBH cung cấp áp dụng đối với tổn thất Tài sản);

8. Kết luận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền (NĐBH cung cấp);

9. Khiếu nại tổn thất chi tiết; (NĐBH lập và cung cấp)

10. Hồ sơ liên quan đến tài sản bị tổn thất (NĐBH cung cấp)

 

Biểu mẫu: