Bồi thường tai nạn con người

Hướng dẫn bồi thường Bảo Hiểm tai nạn con người

 

Gọi hotline trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 1900558891 để thông báo tổn thất và nhận hướng dẫn cụ thể.

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải gửi các chứng từ sau đây trong vòng 180 ngày kể từ ngày chấm dứt việc điều trị, ra viện hoặc tử vong của Người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên, hồ sơ bồi thường sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, trừ các trường hợp bất khả kháng.

 

Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm:

+ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC;

+ Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm;

+ Các chứng từ khám chữa bệnh bao gồm: Y bạ (Medical Report), Giấy khám, Giấy nhập viện, Giấy ra viện, Phiếu thanh toán ra viện, đơn thuốc, phiếu mổ, Phiếu đọc X quang, phim chụp X-quang (nếu có) vv...

Những chứng từ này phải có tên bác sỹ, người điều trị, loại bệnh, chi tiết các mục điều trị và ngày điều trị, có dấu của bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh. Đơn thuốc phải kê tên thuốc rõ ràng, có dấu của hiệu thuốc.

+ Các hóa đơn thể hiện toàn bộ chi phí thực tế và hợp lý, hợp lệ để khám chữa bệnh và điều trị... Các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp do Bộ Tài chính quy định để làm căn cứ xét trả tiền bảo hiểm.

+ Bản sao bằng lái xe máy/ôtô (trường hợp tai nạn phát sinh khi người khiếu nại đang điều khiển xe máy/ô tô).

+ Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Giấy chứng tử (Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

+ Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người thụ hưởng bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp;

+ Những giấy tờ liên quan theo yêu cầu của MIC.