Bồi thường ô tô

HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM ÔTÔ

 I. NHỮNG ĐIỀU KHÁCH HÀNG CẦN LÀM NẾU KHÔNG MAY XẢY RA TỔN THẤT:

- Giữ bình tình;

- Không di chuyển xe trừ khi cần thiết để cứu hoặc mang người bị thương ra;

- Cứu chữa người bị thương (nếu có). Gọi ngay 115 để được hỗ trợ về y tế;

- Liên hệ ngay bằng điện thoại cho MIC theo số điện thoại ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm  hoặc qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900558891 để được hướng dẫn cụ thể;

- Áp dụng các biện pháp để khắc phục, hạn chế tổn thất tạm thời; Có trách nhiệm tự bảo quản tài sản để tránh các tổn thất có thể phát sinh;

- Báo ngay CSGT địa phương, 113 và thực hiện chỉ dẫn trong trường hợp tai nạn giao thông, mất cắp, trộm đột nhập, cướp, phá hoại, tai nạn liên quan đến các phương tiện của cơ quan chính phủ hoặc các hành động ác ý khác có sự tham gia của bên thứ 3;

- Trao đổi thông tin với bên thứ 3 đồng thời thu thập các thông tin của họ như: Biển số xe, loại xe, hiệu xe, màu xe; Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và số CMND của lái xe; Tên công ty Bảo hiểm của xe đam va; Mức độ thiệt hại..(nếu có). Không thảo luận lỗi tại hiện trường với bên thứ ba, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc đòi bồi thường hoặc thay mặt khách hàng bồi thường cho bên thứ ba phù hợp với quy định của Hợp đồng bảo hiểm;

- Khi cần cứu hộ, liên lạc với Công ty bảo hiểm hoặc tự liên hệ với Công ty cứu hộ, trả chi phí và giữ hóa đơn để gửi cho Công ty bảo hiểm;

- Không công nhận trách nhiệm, không đồng ý báo giá sửa chữa và không tự ý thỏa thuận đềm bù với người khác khi không được sự đồng ý của MIC;

- Thông báo bằng văn bản trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn và hoàn chỉnh hồ sơ yêu cầu bồi thường theo mẫu của MIC.

II. QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG:

Thông báo tổn thất làm theo hướng dẫn->Đưa ra gara để tiến hành sửa chhữa->Nhận xe tại gara

III. HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG:

1. Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường (theo mẫu do MIC cung cấp)

2. Các chứng từ xác định và chứng minh thiệt hại do tai nạn.

3. Bản sao các giấy tờ liên quan có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc của nhân viên MIC về vụ tai nạn.

4. Bản sao bộ hồ sơ tai nạn (có xác nhận của Công an nơi thụ lý tai nạn).

5. Bản án hoặc Quyết định của Toà án (nếu có).

6. Các biên bản, tài liệu xác định trách nhiệm của người thứ ba (trong trường hợp tổn thất do người thứ ba gây ra).

7. Biên bản giám định thiệt hại.

8. Các chứng từ xác định thiệt hại do tai nạn.

MIC cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng trong vòng 48h kế từ khi nhận đủ hồ sơ bồi thường hợp lệ.