Bồi thường xe máy

Hướng dẫn bồi thường Bảo Hiểm  Xe máy

 

Khi xảy ra tổn thất, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

 • Thông báo tổn thất: Gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1900558891 hoặc đơn vị cấp giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an và MIC để phối hợp xử lý.
 • Thông báo bằng văn bản theo mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường cho MIC trong vòng 05 (năm ngày) sau khi xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng).
 • Không được di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến của MIC, trừ trường hợp làm như vậy để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại cho người hoặc tài sản, hoặc phải thi hành thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm cháy nổ xe máy gồm:

 • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường;
 • Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của lái xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm);
 • Trong trường hợp có sự tham gia của cơ quan công an thì cần thu thập hồ sơ tai nạn có xác nhận của cơ quan thụ lý tai nạn (Biên bản giám định hiện trường, Biên bản khám nghiệm liên quan đến tai nạn, Biên bản giải quyết tai nạn);
 • Kết luận điều tra vụ tai nạn của cơ quan cảnh sát điều tra, Quyết định của tòa án (nếu có);
 • Các giấy tờ liên quan đến việc đòi bên thứ ba trong trường hợp phát sinh việc đòi bên thứ ba (nếu có);
 • Biên bản giám định thiệt hại của MIC;
 • Các chứng từ liên quan đến việc sửa chữa xe bị thiệt hại;
 • Các hồ sơ khác theo yêu cầu của MIC (nếu cần).

 

Quy trình bồi thường

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, MIC sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, MIC sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.