Chính sách bảo mật & quyền riêng tư

Đến với eMic.vn, Quý khách hàng sẽ nhận được “ Sự an tâm và đảm bảo”, cảm kết này của chúng tôi được thể hiện qua việc tuân thủ luật lệ và quy định của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong Chính sách bảo mật và Quyền riêng tư”:

-   Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của Quý khách hàng bằng những phương thức công nghệ cao để lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách toàn nhất.

-   Chúng tôi không bán thông tin mà Quý khách hàng đã cung cấp.

-   Các thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách bao gồm các thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách đăng ký mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, trên internet, qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin về xe, bằng lái, tình trạng hôn nhân, thông tin vợ hoặc chồng, thông tin về con cái, ...

Những thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng Quý khách sẽ quan tâm và cho phép. Một số thông tin mà Quý khách cung cấp có thể là không không khai và chỉ một mình Quý khách biết, những thông tin này chúng tôi sẽ thu thập trong quá trình truyền thông và giao dịch giữa Quý khách và chúng tôi, hoặc website của chúng tôi, hoặc những thông tin chúng tôi thu thập từ một bên thứ ba, hoặc những thông tin từ những nguồn khác. Tất cả các quá trình thu thập này đều hợp pháp.

-   Thông tin của Quý khách hàng có thể được công khai trong những trường hợp sau: cung cấp thông tin theo đúng luật pháp cho các Công ty bảo hiểm thành viên, các đại lý bảo hiểm trong cùng hệ thống của MIC; khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc các trường hợp có sự đồng ý của Quý khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin tối thiểu cho các đối tác đại diện thay mặt cho chúng tôi xử lý giao dịch, ví dụ: các công ty hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

Quý khách hàng có quyền được biết những thông tin về bản thân đã cung cấp với MIC, và được thay đổi các thông tin này theo đúng pháp luật.